Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Civiel recht

Het civielrechtelijke geschil

U heeft een conflict over contractuele zaken? U bent aansprakelijk gesteld door een andere partij of u wenst een partij aansprakelijk te stellen? Een klant weigert om een factuur te betalen? Allemaal zeer verschillende juridische geschillen die één overeenkomst delen: ze vallen allemaal onder het civiel recht, ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Het civiel recht omvat alle juridische geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Komt u er niet uit met de andere betrokken partij? Dan kunt u overwegen om uw geschil voor te leggen aan de rechter. U spant dan een civielrechtelijke procedure aan.

Binnen het civiel recht kan uw zaak behandeld worden door twee soorten rechters: de kantonrechter of de civiele rechter. De financiële waarde die met uw rechtszaak is gemoeid en de aard van het conflict zijn bepalend voor de rechter die u nodig heeft.

Voorbeeldcases civiel recht

Ik heb een conflict met mijn werkgever over loon, ontslag of non-actiefstelling

Dit is het domein van het arbeidsrecht. De kantonrechter is bevoegd om in deze zaken uitspraak te doen. Van Veenendaal Advocatuur bepleit uw zaak graag voor de rechtbank.

U heeft als huurder of verhuurder een conflict over de huurwoning of het gehuurde/verhuurde pand

Deze zaken vallen onder het huurrecht wat tevens een vakgebied is van ons kantoor. Is er sprake van een huurachterstand of krijgt u als huurder uw borg niet retour? Of heeft u als verhuurder te maken met een lastige huurder? Schakelt u dan de hulp in van onze advocaat voor een goed advies en een goede juridische begeleiding in uw procedure.

Een product of dienst voldoet niet aan mijn wensen en verwachtingen

Bent u niet tevreden over een product of dienst, en wilt u de leverancier verplichten tot het vergoeden ervan? Dan kunt u deze in gebreke stellen. Een civiele rechter moet zich over de zaak, die binnen het consumentenrecht valt, buigen. Van Veenendaal Advocatuur bijt zich graag vast in uw geschil en zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft.

U heeft een geschil over de inhoud of uitvoering van een contract / overeenkomst

Het overeenkomstenrecht (contractenrecht) houdt zich bezig met de duur, de inhoud, de nakoming en de beëindiging van een contract of overeenkomst. Een overeenkomst of contract sluit je soms al snel; denk aan de aankoop van een auto, een behandeling bij de tandarts of contracten die ondernemers met elkaar of met derden sluiten. Onbewust sluit je overeenkomsten die soms later kunnen leiden tot conflicten.

Het komt geregeld voor dat contractpartijen van mening verschillen over de inhoud of nakoming van een contract of overeenkomst. Uw wederpartij is in gebreke met de nakoming van de overeenkomst? Er wordt niet betaald of u wenst geld retour te krijgen? Of bent u zelf (onterecht) gesommeerd of gedagvaard om wanprestatie? Twijfelt u dan niet te lang en schakel snel professionele hulp in. Van Veenendaal Advocatuur kan u juridisch bijstaan.

Heeft u een geschil en wilt u deskundig juridisch advies? Bel Van Veenendaal Advocatuur.

Bel direct