Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Gepubliceerde civielrechtelijke zaken van ons kantoor

"PVV Rotterdam in diepe crisis"

Publicatie in het AD:

https://www.ad.nl/rotterdam/pv...

 "De PVV Rotterdam ligt volledig op haar gat. De gemeente Rotterdam heeft sinds augustus de maandelijkse partijfinanciering stopgezet. Ook moet de partij op last van de rechter een ontslagen werknemer weer in dienst nemen."

Bovenstaande zaak is tevens gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/:

https://uitspraken.rechtspraak...

In deze arbeidsrechtelijke zaak is ontslag tijdens proeftijd teruggedraaid o.a. wegens het feit dat het ontslag geen geldige bestuursbeslissing was. Internationaal geschil tussen een NL- vennootschap en Belgische bedrijven

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/

https://uitspraken.rechtspraak...

"Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging gerezen geschil, met voldoende bepaalbare inhoud. Geen geslaagd beroep op de gestelde wilsgebreken. Gelet op karakter vaststellingsovereenkomst is er geen ruimte voor beoordeling van geschilpunten over bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst tot uitgangspunt genomen feiten en omstandigheden."

Deze internationale contractuele kwestie betrof een geschil tussen een Nederlandse vennootschap en Belgische bedrijven over de inhoud en uitvoering van een overeenkomst waarbij de Nederlandse vennootschap uiteindelijk in het gelijk is gesteld.Verdeling van een vermogen

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/:

https://uitspraken.rechtspraak...

"Verdeling vermogen vof na ontbinding."

In deze civielrechtelijke zaak heeft onze advocaat erfgenamen bijgestaan met betrekking tot de verdeling van het vermogen van een VOF.


Mislukte koop van een huis

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/

https://uitspraken.rechtspraak...

"Beroep op gezag van gewijsde, uitleg rechtsoverweging in vonnis."

In deze zaak heeft onze advocaat een cliënt bijgestaan in een Rechtbankprocedure waarin de koop van een huis niet ingevolge de geldende regels was verlopen.


Wie is de contractpartij?

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/:

https://uitspraken.rechtspraak...

"Geschil over de vraag wie de contractpartij is bij een via internet tot stand gekomen overeenkomst."

In deze zaak werd onze cliënt ter onrechte aangemerkt als contractpartij bij een koop via internet.


Beroep op immuniteit door werkgever 

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/

https://uitspraken.rechtspraak...

"Arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid. Beroep op immuniteit van rechtsmacht door werkgever (Europese Octrooi Organisatie), Artikel 6 EVRM. Lange duur van de interne procedure en de procedure voor het ILOAT."

Deze zaak betrof een complexe arbeidsrechtelijke kwestie bij het Gerechtshof inzake een internationaal ontslag waarbij de werkgever een beroep deed op haar immuniteit.


Loonvordering bij onrechtmatige stopzetting loon

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5374

"Kort geding. Onrechtmatige stopzetting van loon. Onvoldoende aannemelijk dat eiser bij sollicitatie meldingsplicht t.a.v. lichamelijke ongeschiktheid heeft geschonden. Voorts heeft werkgever nagelaten eiser eerst te wijzen op zijn re-integratieverplichtingen."

In deze arbeidsrechtelijke zaak is (in kort geding) - met succes - loon gevorderd (+wettelijke verhoging) nu werkgever niet kon aantonen dat werknemer - bij zijn sollicitatie gelogen zou hebben. Tevens heeft werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet geschonden nu werkgever hem daar o.a. onvoldoende op heeft gewezen.


Verhuurder weigert borg terug te betalen 

Gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11119&showbutton=true&keyword=7478487

"Einde huurovereenkomst, oplevering, ingebrekestelling"

In dit huurrechtelijke geschil heeft de verhuurder geweigerd om de borg terug te betalen aan de huurders. Verhuurder heeft in deze casus verzuimd de huurders in gebreke te stellen. Verhuurder had daarom geen juridische gronden voor het inhouden van de borg en is door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. De kantonrechter heeft beslist dat verhuurder de borg aan huurders terug moet betalen.